Hiệp hội cơ sở đào tạo Nhật Bản dành cho nhân viên chăm sóc phúc lợi

Hiệp hội cơ sở đào tạo Nhật Bản dành cho nhân viên chăm sóc phúc lợi

Hỏi Đáp

Tôi có thể xin visa "Điều dưỡng" ngay cả khi tôi thi trượt kỳ thi chứng chỉ quốc gia cho nhân viên chăm sóc phúc lợi không?

Bạn có thể. Những sinh viên đã tốt nghiệp một cơ sở đào tạo người chăm sóc phúc lợi trong khoảng thời gian từ năm học 2017 đến 2021 (trước cuối tháng 3 năm 2022) nếu chưa vượt qua Kỳ thi chứng chỉ quốc gia cho nhân viên chăm sóc phúc lợi (do không đủ điểm hoặc vắng mặt) có thể đăng ký vào Chương trình Phúc lợi Xã hội và Trung tâm khảo thí quốc gia để đăng ký làm người chăm sóc trong thời gian 5 năm và nhận chứng chỉ cần thiết để có thể xin visa "Điều dưỡng" Tuy nhiên, ① họ phải vượt qua kỳ thi Chứng chỉ Người chăm sóc Quốc gia trong vòng 5 năm sau khi tốt nghiệp; hoặc ② gia hạn giấy chứng nhận chăm sóc phúc lợi nếu họ làm việc liên tục trong 5 năm trong lĩnh vực dịch vụ chăm sóc. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập tệp PDF sau: http://www.sssc.or.jp/touroku/pdf/info_keika_2018.pdf

Tôi có thể làm việc bán thời gian trong khi tham gia một cơ sở đào tạo nhân viên chăm sóc phúc lợi không?

Bạn được phép làm việc bán thời gian. Đầu tiên bạn phải nhận được sự cho phép tại Cục quản lý xuất nhập cảnh để được cho phép tham gia vào hoạt động khác theo tình trạng hiện tại của bạn. Nếu được phép, bạn có thể làm việc bán thời gian 28 giờ mỗi tuần. Trong những kỳ nghỉ dài do trường quy định, chẳng hạn như kỳ nghỉ hè và mùa xuân, bạn có thể làm việc tới tối đa 8 giờ mỗi ngày (40 giờ mỗi tuần).

Tôi có cần JLPT N2 để tốt nghiệp từ một cơ sở đào tạo nhân viên chăm sóc phúc lợi không?

Không bắt buộc.
Tuy nhiên, để có thể vào học trong trường, bạn nên có ít nhất trình độ tương đương với mức độ JLPT N2.

Tôi có thể đăng ký làm nhân viên chăm sóc phúc lợi được chứng nhậ không, ngay cả khi tôi thi trượt Chứng chỉ quốc gia cho nhân viên chăm sóc?

Bạn có thể đăng ký. Những sinh viên đã tốt nghiệp một cơ sở đào tạo người chăm sóc phúc lợi trong khoảng thời gian từ năm học 2017 đến 2021 (trước cuối tháng 3 năm 2022) nếu chưa vượt qua Kỳ thi chứng chỉ quốc gia cho nhân viên chăm sóc phúc lợi (do không đủ điểm hoặc vắng mặt) có thể đăng ký vào Chương trình Phúc lợi Xã hội và Trung tâm khảo thí quốc gia để đăng ký làm người chăm sóc trong thời gian 5 năm và nhận chứng chỉ cần thiết để có thể xin visa "Điều dưỡng" Tuy nhiên, ① họ phải vượt qua kỳ thi Chứng chỉ Người chăm sóc Quốc gia trong vòng 5 năm sau khi tốt nghiệp; hoặc ② gia hạn giấy chứng nhận chăm sóc phúc lợi nếu họ làm việc liên tục trong 5 năm trong lĩnh vực dịch vụ chăm sóc. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập tệp PDF sau: http://www.sssc.or.jp/touroku/pdf/info_keika_2018.pdf

Tôi có thể nhận Giấy chứng nhận đăng ký nhân viên chăm sóc phúc lợi ở đâu?

Bạn phải nộp đơn cho 
Chương trình Phúc lợi Xã hội và Trung tâm khảo thí quốc gia. Sau khi kiểm tra và đăng ký, giấy chứng nhận đăng ký của bạn sẽ được cấp. Bạn sẽ phải đợi khoảng một tháng để nhận giấy kể từ thời điểm nộp. (Nếu có thiếu sót trong mẫu đơn hoặc giấy tờ, bạn sẽ mất thêm một tháng sau khi vấn đề được giải quyết) 

Tôi cần thanh toán những chi phí gì để trở thành nhân viên chăm sóc phúc lợi?

Theo quy định của pháp luật, bạn phải trả thuế giấy phép đăng ký và lệ phí đăng ký.

Tôi có thể đăng ký thay đổi trạng thái từ "Hoạt động được chỉ định (ứng viên đã được nhận)" thành "Điều dưỡng" trước khi giấy chứng nhận đăng ký nhân viên chăm sóc đến được không?

Bạn có thể bắt đầu các thủ tục đăng ký nếu bạn đã được cấp phép với trạng thái cư trú hiện tại là "Hoạt động được chỉ định (ứng viên đã được nhận)". Bạn có thể đăng ký thay đổi trạng thái cư trú với điều kiện sau này bạn sẽ cung cấp giấy chứng nhận đăng ký nhân viên chăm sóc.

Tôi có thể làm việc trong tình trạng cư trú "Điều dưỡng" ngay cả trước khi giấy chứng nhận đăng ký nhân viên chăm sóc đến được không?

Vì chứng chỉ nhân viên chăm sóc là cần thiết cho việc chuyển đổi tình trạng cư trú thành “Điều dưỡng” nên bạn sẽ không thể thay đổi cho đến khi được cấp giấy đăng ký. Tuy nhiên, trong quá trình đợi đến lúc thay đổi, nếu bạn chuyển đổi tình trạng lưu trú thành “hoạt động đặc biệt”, bạn có thể tham gia vào công việc chăm sóc toàn thời gian kể từ ngày 1 tháng 4.

Tôi có thể ở lại Nhật Bản sau khi tốt nghiệp cho đến khi tình trạng của tôi thay đổi thành "Điều dưỡng" không?

Bạn có thể ở lại.
Bạn cần hoàn thành các thủ tục giấy tờ cần thiết tại Cục quản lý xuất nhập cảnh để nhận được thị thực "Hoạt động được chỉ định (ứng viên đã được nhận)"cho đến khi tình trạng chính thức của bạn thay đổi. Sau khi bạn được phép tham gia vào hoạt động khác ngoài hoạt động được chấp nhận trong tình trạng cư trú, bạn có thể được phép làm công việc bán thời gian.

Tôi có thể thay đổi trạng thái của mình từ "Sinh viên" sang trạng thái cư trú "Điều dưỡng" tại Trường Nhật ngữ không?

Bạn không thể thay đổi trạng thái thị thực của mình thành "Điều dưỡng" ngay cả khi bạn đã tốt nghiệp trường Nhật ngữ.
Để có được trạng thái thị thực "Điều dưỡng", bạn cần có giấy chứng nhận tốt nghiệp từ một cơ sở đào tạo chăm sóc phúc lợi và Giấy chứng nhận đăng ký nhân viên chăm sóc phúc lợi.