Hiệp hội cơ sở đào tạo Nhật Bản dành cho nhân viên chăm sóc phúc lợi

Hiệp hội cơ sở đào tạo Nhật Bản dành cho nhân viên chăm sóc phúc lợi

Nhân viên chăm sóc phúc lợi là gì?

01.Nhân viên chăm sóc phúc lợi là gì?

Nhân viên chăm sóc phúc lợi là chuyên gia được trang bị chuyên môn để cung cấp các dịch vụ chăm sóc.

Nhân viên chăm sóc phúc lợi là chứng chỉ quốc gia được công nhận rộng rãi trong xã hội. Có vị trí quan trọng trong dịch vụ chăm sóc.

02.Nhu cầu về nhân viên chăm sóc phúc lợi tại Nhật Bản

Trong sự già hóa dân số hiện nay tại Nhật thì nhu cầu về nhân viên chăm sóc phúc lợi ngày càng cao. Tính đến năm 2016 thì Nhật Bản có khoảng 1,9 triệu nhân viên chăm sóc nhưng đến cuối năm 2025 ước tính sẽ cần khoảng 2450000 người. Nghĩa là đến cuối 2025 thì phải bảo đảm khoảng 550000 nhân viên chăm sóc.