Hiệp hội cơ sở đào tạo Nhật Bản dành cho nhân viên chăm sóc phúc lợi

Hiệp hội cơ sở đào tạo Nhật Bản dành cho nhân viên chăm sóc phúc lợi

Thay đổi về số lượng và luật liên quan đến du học sinh muốn trở thành nhân viên chăm sóc phúc lợi

  1. HOME
  2. Sinh viên quốc tế muốn trở thành nhân viên chăm sóc phúc lợi
  3. Thay đổi về số lượng và luật liên quan đến du học sinh muốn trở thành nhân viên chăm sóc phúc lợi

Người nước ngoài sau khi tốt nghiệp các cơ sở đào tạo nhân viên chăm sóc phúc lợi, lấy được chứng chỉ quốc gia về chăm sóc phúc lợi thì có thể nộp đơn xin visa lao động. Ngày 28 tháng 11 năm 2016 “ một bộ trong luật chứng nhận tị nạn và luật quản lý xuất nhập cảnh (điều 88 luật năm 2016) đã được ban hành thì đối với du học sinh đã tốt nghiệp các cở sở chăm sóc phúc lợi và lấy được chứng chỉ quốc gia, tư cách lưu trú mới “chăm sóc” được thiết lập có thể làm các nghiệp vụ chăm sóc hoặc chỉ đạo chăm sóc như một nhân viên chăm sóc phúc lợi trong nước. Luật đã được thông qua vào ngày 1 tháng 9 năm 2017.

Nhật Bản chứng kiến sự gia tăng của sinh viên quốc tế đến học tập ngành chăm sóc phúc lợi trong 5 năm trước năm 2018.