Hiệp hội cơ sở đào tạo Nhật Bản dành cho nhân viên chăm sóc phúc lợi

Hiệp hội cơ sở đào tạo Nhật Bản dành cho nhân viên chăm sóc phúc lợi

Quy trình trở thành nhân viên chăm sóc phúc lợi tại Nhật

  1. HOME
  2. Sinh viên quốc tế muốn trở thành nhân viên chăm sóc phúc lợi
  3. Quy trình trở thành nhân viên chăm sóc phúc lợi tại Nhật

Bước 1.Trước khi nhập cảnh vào Nhật Bản

    *Đối với những người đã vượt qua JLPT N2 hoặc cao hơn

  • ①Chọn trường
  • ②Nếu bạn cần học bổng, hãy liên lạc trực tiếp với từng trường.
  • ③au khi đỗ phỏng vấn của trường muốn học hãy xin tư cách lưu trú “du học”

Bước 2.Cơ sở đào tạo nhân viên chăm sóc phúc lợi (2 năm trở lên)

Đến tháng 3 năm 2022 dù bạn không đỗ kỳ thi quốc gia về nhân viên chăm sóc phúc lợi thì bạn vẫn có thể ở lại Nhật làm việc.

Bước 3.Lấy chứng chỉ chăm sóc phúc lợi

Bước 4.Làm việc bằng tư cách lưu trú “chăm sóc”

  • ●không giới hạn số lần gia hạn tư cách lưu trú
  • ●Có thể bảo lãnh sống cùng (vợ/chồng, con)

Ghi chú

Tham khảo những điều sau đây để được tư vấn về học bổng và đơn xin thị thực.