Hiệp hội cơ sở đào tạo Nhật Bản dành cho nhân viên chăm sóc phúc lợi

Hiệp hội cơ sở đào tạo Nhật Bản dành cho nhân viên chăm sóc phúc lợi

Các từ khóa trong ngành chăm sóc.

Chăm sóc

Chăm sóc là việc hỗ trợ đối với những người gặp khó khăn trong cuộc sống vì tuổi cao, tàn tật có thể tiếp tục cuộc sống tự lập trong xã hội.

Cơ sở đào tạo nhân viên chăm sóc phúc lợi

Để lấy được tư cách lưu trú “chăm sóc” ứng viên phải tham gia khóa đào tạo ngắn nhất là 2 năm ở các cơ sở đào tạo nhân viên chăm sóc phúc lợi của Nhật.

Tư cách lưu trú “chăm sóc”

Tư cách lưu trú “chăm sóc” là visa mà người nước ngoài phải có theo nguyên tắc khi làm việc tại Nhật. Tư cách lưu trú “ chăm sóc” là tư cách cấp cho người nước ngoài có chứng chỉ nhân viên chăm sóc phúc lợi để làm việc (chỉ đạo chăm sóc hoặc chăm sóc) dựa trên điều khoản hợp đồng với các cơ sở chăm sóc. (Được ban hành vào ngày 1 tháng 9 năm 2017)

Kỳ thi chứng chỉ chăm sóc phúc lợi quốc gia

Nhân viên chăm sóc phúc lợi là chứng chỉ quốc gia duy nhất trong ngành chăm sóc. Trường hợp du học sinh người nước ngoài sau khi tốt nghiệp các cơ sở đào tạo nhân viên chăm sóc phúc lợi (hệ 2 năm trở lên) thì sẽ có tư cách dự thi. Nếu đỗ kỳ thi sẽ có thể lấy được tư cách lưu trú “chăm sóc” và tiếp tục làm việc tại Nhật.

Chế độ cho vay,quỹ học bổng cho nhân viên chăm sóc phúc lợi

Chương trình này nhằm hỗ trợ tài chính cho những người muốn được đào tạo để trở thành nhân viên chăm sóc phúc lợi tại Nhật Bản. Một người có thể được cho vay 1,6 triệu yên trong khoảng thời gian 2 năm. Nếu trở thành nhân viên chăm sóc phúc lợi và làm việc trong 5 năm sau khi tốt nghiệp, khoản vay sẽ được xoá bỏ.