Hiệp hội cơ sở đào tạo Nhật Bản dành cho nhân viên chăm sóc phúc lợi

Hiệp hội cơ sở đào tạo Nhật Bản dành cho nhân viên chăm sóc phúc lợi

Sự già hoá dân số tại Nhật Bản và trên thế giới

  1. HOME
  2. Sinh viên quốc tế muốn trở thành nhân viên chăm sóc phúc lợi
  3. Sự già hoá dân số tại Nhật Bản và trên thế giới

01.Sự già hoá dân số trên thế giới

Tại Nhật Bản, số người trên 65 tuổi đã tăng hơn gấp đôi trong vòng 35 năm qua. Năm 2017, dân số từ 65 tuổi trở lên đạt xấp xỉ 35 triệu người, chiếm 27% dân số. Con số dự kiến sẽ vượt quá 30% vào năm 2030.

02.Dân số già Nhật Bản

Năm 1965, dân số Nhật Bản là 93,4 triệu người với 5,6 triệu người từ 65 tuổi trở lên.
Cứ mỗi người trên 65 tuổi, có 9,1 người trong độ tuổi lao động từ 20 đến 64 tuổi.
Năm 2012, dân số của những người từ 65 tuổi trở lên đã tăng lên hơn 30 triệu người, nghĩa là mỗi người cao tuổi được hỗ trợ bởi 2,4 người trong độ tuổi lao động.
Đến năm 2050, ước tính một người cao tuổi sẽ được 1,2 người trong độ tuổi từ 20 đến 64 tuổi hỗ trợ.